icon-white-2

“Un cos sa és un paradís per a l’ànima, un malalt és una presó”

— Francis Bacon

 

Certificats mèdics

 • Certificat permisos d’armes
 • Reconeixement per a esportistes
 • Certificat mèdic nàutic
 • Renovació carnet de cotxe
 • Reconeixement mèdic laboral
 • Llicència per a animals perillosos

Llista de preus per a revisions mèdiques

 Tarifes:

Renovació carnet (amb taxes) 67€
Renovació carnet majors de 70 anys 43€
Obtenció permís de conduir 43€
Renovació o obtenció d’altres permisos 43€
Revisions mèdiques esportives 45€

Revisions Mèdiques | Renovació Carnet de Conduir a Cunit, Cubelles, Calafell, Vilanova…

Les revisions mèdiques són procediments a través dels quals, a petició de l’usuari, s’expedeixen certificats en els que es deixa constància de que el sol·licitant, compleix amb els requisits exigits per la llei i l’acredita medicament per exercir certes activitats i professions. Durant una revisió mèdica, es duen a terme una sèrie de proves i exàmens físics i psicològics.

Al nostre centre podrà dur a terme les revisions per obtenir els següents certificats:

 • Permís de Conduir | Renovació Carnet de Cotxe

Tant per l’obtenció com per la renovació del permís de conduir es té que realitzar una revisió mèdica en la què es valora l’estat general de l’usuari i s’avalua la resposta psicotècnica, els temps de resposta a estímuls visuals i motrius; a més es realitza un estudi de l’audició i la capacitat visual, s’estableix la distància en la què el sol·licitant distingeix els objectes, entre altres proves.

Per aquest tipus de certificats s’ha de dur el permís de conduir (si es té) i el DNI. No és necessari portar fotografies, es fan des del centre.

En les revisions el tràmit es fa telemàticament amb la DGT des del centre, no fa falta que el client es desplaci.

 • Llicència d’armes

Entre els tipus de llicències d’armes es troben:

 • Armes de tir esportiu i escopetes de caça
 • Armes llargues destinades a la caça major
 • Armes de vigilància
 • Armes curtes (pistoles i revòlvers)
 • Armes per ús en polígons i galeries de tir

Per tots aquests casos, es requereix d’una revisió mèdica en la que a més de valorar les condicions generals del sol·licitant i un detallat historial clínic, es fa èmfasi en lo referit a la salut psicològica, per determinar l’estabilitat mental del sol·licitant.

Per l’obtenció o renovació d’aquestes llicències és necessari portar la llicència d’armes antiga (si es té) i el DNI. No és necessari portar fotografia.

 • Llicència nàutica

L’activitat per navegar un bot, una moto d’aigua, un iot, un veler, etc. també requereix d’una llicència. Aquest examen, consisteix en una sèrie de proves mèdiques i psicològiques.

La primera fase és una prova visual. El sol·licitant també ha de posar a prova el bon funcionament auditiu i els reflexes. La prova es complementa amb una avaluació psicològica.

Per l’obtenció o renovació d’aquestes llicències és necessari portar la llicència antiga (si es té) i el DNI. No és necessari portar fotografia.

 • Llicència per la possessió d’animals potencialment perillosos

La possessió d’animals que representen una amenaça per la comunitat, també requereix d’una llicència. Les proves mèdiques per obtenir aquesta llicència consisteixen en l’estudi de l’audició, capacitat visual, avaluació psicotècnica; a part de la tensió arterial, el pols, l’examen cardiovascular i un breu historial mèdic.

Per l’obtenció o renovació d’aquestes llicències és necessari portar la llicència d’armes antiga (si es té) i el DNI. No és necessari portar fotografia.

 • Altres certificats

Altres certificats que també pot obtenir al nostre centre són: seguretat privada, grues, busseig, certificats oficiales,…

Si el certificat que vostè vol obtenir no es troba entre aquest llistat posis en contacte amb nosaltres i li proporcionarem la informació pertinent.

Horari revisions mèdiques:

Dilluns: 16h-20h

Dimarts:10h-13h divendres: 10.30h-13h

Dimecres:10:00h-13:00h

Dijous: 18h-20h

Especialistes

 • Laura Coll

  Laura Coll

    Psicòloga

  Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona …

 • Patricia Alliety

  Patricia Alliety

     Medicina general

  Llicenciada en medicina i cirurgia homologat pel ministeri d’educació d’Espanya …

 • Fawzya Bekkhoucha

  Fawzya Bekkhoucha

    Medicina general

  Doctorat cursat al Centre d’immunologia de Luminy / CNRS / INSERM / Marsella / França…

93-519 52 32

Cita telefònica