icon-white-6

“No és normal saber el que volem. És un estrany i difícil assoliment psicològic”

— Abraham Maslow

Especialitats en el nostre centre

 • Patologies cròniques
 • Patologies agudes
 • Medicina preventiva
 • Revisions mèdiques
 • Orientació en patologies d’elevada complexitat

Què és la Medicina General?

Des d’un punt de vista pragmàtic, la medicina general és l’encarregada d’establir el primer contacte entre l’individu i el sistema de salut. Als especialistes en aquest camp se’ls reconeix com a metges generals i són professionals competents per emetre diagnòstics i definir el tractament apropiat per a diferents malalties, alteracions i trastorns en els adults. A més, està habilitat per derivar adequadament al pacient a l’especialista pertinent segons sigui el cas.

El propòsit principal de la medicina general es centra en atendre integralment al pacient, per tal de facilitar la prevenció, tractament i rehabilitació oportuna, intentant conservar o millorar el seu estat de salut. Encara que el metge general no té una especialització específica, coneix prou de totes les especialitats, el què el faculta per exercir les seves funcions i competències.

Es un servidor preparat professionalment per atendre integralment els usuaris que ho requereixin; la naturalesa del seu treball pretén fer esforços per entendre el context de la dolència que es presenta; està compromès èticament amb el pacient i es veu a si mateix com a part d’un ampli teixit comunitari per a l’atenció de la salut. Assisteix als pacients als seus domicilis, consultoris o hospitals; gestiona els recursos i li dóna rellevància a aquells factors subjectius de la medicina.

Entre les seves funcions i habilitats destaquen:

• Atenció a patologies agudes.

Orientació especialitzada de les patologies d’alta complexitat.

Atenció de les malalties cròniques: diabetis, hipertensió, patologia cardiovascular, asma i MPOC…

• Control dels factors de risc: dislipèmia, obesitat…

• Medicina preventiva.

Reivisions de l’estat de salut.

És una visió reduïda emmarcar el camp d’acció de la medicina general limitant-lo a establir el diagnòstic i prescriure un tractament; la veritat és que les seves accions abasten molt més, ja que promou la comunicació efectiva i té en compte els aspectes fonamentals que envolten el pacient que directament influeixen en ell. De la mateixa manera, la medicina general juga un paper protagonista dins l’estructura de salut encarnant el primer nivell d’assistència sanitària.

 

Especialistes

 • Patricia Alliety Valdivia Castro

  Patricia Alliety 

     Medicina General

  Llicenciada en medicina i cirurgia homologat pel ministeri d’educació d’Espanya……

 • Fawzya Bekkhoucha Bekkhoucha

  Fawzya Bekkhoucha 

     Medicina General

  Doctorat cursat al Centre d’immunologia de Luminy / CNRS / INSERM / Marsella / França…

93-519 52 32

Cita telefònica