Maria Angeles Cavero Almarcegui

Psiquiatre

Llicenciada en Medicina per la Universitat de Saragossa. Especialista en Psiquiatria. Ha treballat en centres de salut mental de la xarxa pública i centres mèdics privats.